Tahkim Merkezi

Tahkim merkezi, iki veya daha fazla taraf arasında çıkan bir anlaşmazlığı çözmek veya bir davayı ele almak amacıyla tahkim hizmetleri sağlayan kuruluşlardır. Tahkim, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme sisteminden bağımsız bir şekilde çözülmesine olanak tanıyan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Tahkim merkezleri genellikle birçok farklı sektörde faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlardır. Tahkim merkezlerinin temel görevleri aşağıdaki gibidir;


Uyuşmazlık Çözümü: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve adil bir sonuca ulaşmak için tahkim prosedürlerini yürütmek.


Tahkim Kuralları: Tahkim merkezleri, kendi belirledikleri tahkim kuralları çerçevesinde davaları ele alır. Bu kurallar genellikle tahkimin nasıl yürütüleceği, hakemlerin seçimi, delillerin sunumu gibi konuları kapsar.


Hakem Seçimi: Taraflar genellikle bir anlaşmazlık durumunda bir veya birkaç hakem seçerler. Tahkim merkezi, hakemlerin adil, bağımsız ve tarafsız olmasını sağlamak amacıyla bu süreci yönetir.


Tahkim Kararları: Hakemler tarafından verilen kararlar bağlayıcıdır ve mahkeme tarafından tanınır. Tahkim merkezi’nde görülen davalarda hakemlerin verdiği kararlar icra dairesinde icraya konulabilir.


Gizlilik ve Hızlı Çözüm: Tahkim mahkeme sistemine göre daha hızlı bir çözüm sunar ve birçok durumda daha gizli bir süreçtir. Tahkim merkezleri, bu avantajları sağlamak için gizlilik prensiplerini korur ve sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.