Kullanım Koşulları

yazı tipi, grafik, ekran görüntüsü, beyaz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu 

AYDINLATMA METNİ 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); aşağıda detaylı olarak yer alan süreç; veri işleme amacı, veri kategorileri ile sınırlı olarak, veri sorumlusu olan Dural Teknoloji Geliştirme Ltd. Şti. (“ŞİRKET”) tarafından işletilmekte olan Belge Bulutu’nun (“SİTE”) işletilmesi sebebiyle gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenmesine ilişkin beyan ve açıklamaları içermektedir. 

Veri Sahibi, söz konusu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile kanun kapsamında verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve verilerinin işlenmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

Şirket Tarafından Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Site tarafından veri sahibinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Bu kapsamda ortaklık tarafından, Aydınlatma Metni içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir: Ad, soyad gibi verileri, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim verileri; Belge oluşturulması gibi işlemlerde taraflara ilişkin kanun ve KVKK kurumu rehberlerinde belirtilen her türlü kişisel veri; Dava konusu işlemlerde taraflara ilişkin kanun ve KVKK kurumu rehberlerinde belirtilen her türlü kişisel veri

Şirket Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?     

Şirket kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlar için işlemektedir: İletişim için ad, soyad, adres ve diğer bilgileri kaydetmek; Hizmetlerimiz için müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; belge oluşturmada tüketici davranışlarını ölçüp tüketicilerin refahını artırıcı yenilikler yapmak, belgeleri revize etmek

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınmış Önlemler Nelerdir? 

Şirket; kanunda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir. Şirketimiz; Ayrıca teknik tedbir için alanında uzman siber güvenlik uzmanları ve zaafiyet avcıları ile çalışmaktadır. İdari tedbir amacıyla legaltech ortaklığımızda yer alan kvkk uzmanı hukukçular ve çözüm ortakları tarafından güncel olarak takip edilerek uygulanmaktadır.  

Kişisel Veriler Hangi Taraflara Aktarılmaktadır? 

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya işbu aydınlatma metninde yer alan hukuka uygun amaçlarla Şirket ile sözleşme ilişkisi içerisinde olunan yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Yurt dışı aktarım bağlayıcı şirket kurallarının evrensel ilkelere ve Türk Hukuk Sistemine uygun olması nedeniyle yer sağlayıcı, alan adı sağlayıcı ve bulut depolama sistemleri sunan tarama motorları ile paylaşabilecektir. Google, Opera, Safari 

Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanmaktadır? 

Şirket, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler kanuna uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir. 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

KVKK m. 11’den kaynaklanan tüm haklarınızla ilgili başvuru yapabilir, kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini isteyebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı info@belgebulutu.com adresinden Belge Bulutu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır.