İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin oluşturulması için 45 soru bulunmaktadır. Bunların eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmasını öneriyoruz.

Kira sözleşmesinde “kiracı” olarak yer alacak kişi sayısı nedir?

(?- Kiracı konut içerisinde kira bedeli karşılığı oturacak kişiyi ifade etmektedir)

Kiracı şirket, dernek, vakıf, devlet gibi bir tüzel kişilik mi yoksa şahıs mı?

Kiracının adresi nedir? Kiracının adresi olarak kiraladığı işyerinin adresi yazılacaksa atlayınız.

Kiralanan işyerinin açık adresini yazınız.

İşyerini kiraya verip bundan gelir elde eden, “kiralayan” kişi bir şirket, dernek, vakıf, devlet gibi bir tüzel kişilik mi yoksa şahıs mı?

(?- Kiralayan hukuken kendi mülkünü kiraya verip buradan kira geliri elde eden kişiye denir)

Mülkü kiraya verip bundan gelir elde eden, “kiralayan” kişinin adresi nedir?

Kira sözleşmesinin başlangıç ve sonlanma tarihi nedir?

(?- Kira sözleşmesine bir sonlanma tarihi koymak zorunda değilsiniz. Bu kısmı boş bırakırsanız kira sözleşmeniz hukuken belirsiz süreli olacaktır. Ek bilgi için canlı destek hattını arayınız)

İşyerini kullanacak olan kiracının bu kira sözleşmesini devretme, işyerini başkasına kiralama, alt kiraya verme hakkı olacak mı?

Kiralanan yerin kiracı tarafından kira sözleşmesinin devredilmesi, başkasına kiraya verilmesi, izinsiz alt kiraya verilmesi gibi bir durum mülk sahibi kiralayan tarafından tespit edilirse mülk sahibine, kiracı ceza olarak bir bedel ödeyecek mi?

Ceza bedeli ne kadar olacaktır?

İşyerini kullanacak olan kiracının bu mülkü işyeri olarak kullanma amacını ayrıntılı olarak yazınız.

(?- Örneğin “Bu işyeri lokanta işletmek amacıyla kiralanmıştır” veya “Kullanım amacı mobilya satımı için showroomdur” gibi kullanım amaçları yazabilirsiniz.)

Kiracı size sormadan belirttiğiniz amacın dışında herhangi bir başka şekilde işyerini kullanabilecek mi?

Kira bedeli hangi aralıklarda ödenecektir?

Aylık kira bedeli Türk Lirası cinsinden ne kadardır?

(?- Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin kira bedellerinin döviz cinsinden veya dövizle endeksli olarak belirlenemeyeceği kararlaştırılmıştır)

Kira bedeli elden nakit mi yoksa bankadan mı ödenecektir?

Kira bedelinin ödenmesine güvence oluşturmak için senet düzenlemek istiyor musunuz?

(?- Evet derseniz. Kira sözleşmenizi tamamladıktan sonra kira bedelleri için senet düzenlemek üzere ayrı bir ekrana yönlendirileceksiniz)

(?- Kira sözleşmesinde kira bedelleri için senet alındığına dair ibare bulunması halinde senetlerin “kambiyo” niteliği ortadan kalkacaktır. Bu durumda kira ödenmemesi halinde açılacak senet takibine itiraz edilirse, itiraz üzerine icra duracak ve kira alacağınız için dava açmanız gerekecektir. Ancak kira sözleşmesinde senetlere atıf yapmazsanız ve “kambiyo” niteliğindeki senetlerle icra takibi başlatırsanız, itiraz üzerine icra durmaz ve dava açmak zorunda kalmazsınız)

Kira sözleşmesinde kira bedellerinin güvence altına alınması amacıyla senet alındığına dair ibare bulunacak mı?

Kira bedelinin yatırılacağı bankanın adını yazın.

Kira bedelinin yatırılması istenen, kiralayana (mülk sahibine) ait banka hesap numarası (IBAN) bilgilerini girin.

Kiraya verenin hesabının bulunduğu bankanın SWİFT (BIC) kodunu yazın

(?- Cevaplamanız zorunlu değildir. Yurtdışı hesabınıza para ödenmesi talebiniz varsa doldurunuz)

İşyerinin kiralanmasının üzerinden bir yıl geçmesi halinde kira bedelinde arttırım yapabilirsiniz, kira bedelinde arttırım uygulayacak mısınız?

(?- İşyeri kira sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olsun kanunen kiracının işyerine yerleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesi halinde kiracının mülkü kullanacağı diğer yıl için kira bedelinde bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamasının değişim oranını geçmemek koşuluyla arttırım yapabilirsiniz) (?- Tüfe ortalaması için tıklayın)

Kira bedelindeki artış % kaç olacaktır?

Kiracı depozito ödeyecek mi?

Kiracı depozitoyu ne şekilde ödeyecektir?

(?- Senet seçeneğini işaretlerseniz kira sözleşmesi düzenleme işleminiz bittikten sonra senet düzenleme ekranına yönlendirileceksiniz)

Depozito tutarı nedir?

(?- Depozito tutarı kanunen 3 aylık kira bedelini aşamaz)

Depozito elden nakit olarak mı yoksa bankadan mı gönderilecektir?

Depozito bedeli kira bedelleri ile aynı banka hesabına mı yatırılacaktır?

SWİFT (BIC) kodunu cevaplamanız zorunlu değildir. Yurtdışı hesabınıza para ödenmesi talebiniz varsa doldurunuz

Depozito bedeli ne zaman ödenecektir açıklayınız.

(?- Bu bölüme yazabileceğiniz zaman aralıklarına tırnak içindeki cümleleri örnek alarak kendinize uygun tarihleri yazınız. “Kiracının mülke taşınacağı tarihte”, “Kiracı mülke taşınmadan 10 gün önce”, “Kiracı mülke taşındıktan 10 gün sonra”)

Kira bedellerinin ödenmemesi ihtimaline binayen sözleşmeye kefil eklemek istiyor musunuz?

(?- Sözleşmeye güvence olarak kefil almak istiyorsanız kira sözleşmesini düzenleme işleminiz bittikten sonra kefalet sözleşmesi düzenleme ekranına yönlendirileceksiniz)

Kiracının kira bedeli ve kira sözleşmesi kaynaklı diğer borçlarının ödemesinde gecikmesi halinde bir gecikme bedeli (faiz) uygulanacak mı?

Gecikme bedeli (faiz) hangi sıklıkla uygulanacaktır?

Gecikme bedeli faiz oranı % kaç olacaktır?

Konuta yaptırılacak zorunlu deprem sigortası (DASK) masrafları kim tarafından karşılanacaktır?

Kiralanan mülk ile birlikte teslim edilen demirbaşları detaylı bir şekilde yazın.

(?- Örneğin; klima, buzdolabı, kombi, gömme dolap)

Kiracı (İşyerini kullanan) işyerinde tadilat yapmak istediği zaman kiralayanın (Mülk sahibinin) onayına ihtiyaç duyacak mı?

Kiralanan mülkte yapılacak herhangi bir dekorasyon ya da tadilatın masrafı kime ait olacak?

Kiralanan mülkte kiracının kullanması için bırakılan ya da yerleştirilen demirbaş eşyaların bakım ve onarım masraflarını hangi taraf ödeyecektir?

Kira sözleşmesinin imzalanması nedeniyle doğan damga vergisini kim ödeyecektir?

Kiralanan mülkün her yıl belediyeye ödenmesi gereken emlak vergisini kim ödeyecektir?

Kiracıdan tahliye taahhüdü alınacak mı?

(?-Evet işaretlerseniz Sözleşmenizi hazırladıktan sonra tahliye taahhüdü düzenleme ekranına yönlendirileceksiniz)

Kira sözleşmesinin gönderileceği mail adresini ve telefon numaranızı yazınız.

Düzenlemekte olduğunuz doküman mahkemeye gitmenize gerek kalmadan uyuşmazlık çözüm hizmeti almanız için uygundur. Belgeniz için hakemlik hizmeti satın almak ister misiniz?”

Bu hizmet ayrıca ücretlendirilmektedir.

Hakemlik hizmeti uyuşmazlığı mahkeme dışında çözmenize yarar. Hakem alanında uzman bir hukukçudur. Web sitemize yapacağınız başvuru akabinde sözleşmenizden kaynaklanan uyuşmazlığı çözmek için 1 ay süresi bulunmaktadır. Hakem tarafları dinler, delilleri toplar ve 1 ay içerisinde karar verir. Verdiği karar mahkeme kararı ile aynı hukuki güçtedir. Yani bu karar icra dairesinde icraya konulabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 412 ve devamında hakemlik hizmeti düzenlenmiştir ve yasaldır. Hakem durum ve koşullara göre 1 aylık süreyi uzatabilmektedir ancak her halükarda bir mahkemeden çok daha kısa bir sürede uyuşmazlığı çözecektir

Örnek üzerinden açıklayalım. Web sitemiz üzerinden bir kira sözleşmesi hazırladığınızı düşünelim. Kira sözleşmenize hakemlik hizmeti satın alırsanız bu kira sözleşmesi ile mahkemede dava açmak ve en az 2-3 yıl uğraşmak zorunda değilsiniz. Web sitemiz üzerinden veya canlı destek hattımız üzerinden yaşadığınız uyuşmazlığı açıklamanız ve ilgili bilgi, belgeleri göndermenizin akabinde uyuşmazlığınızı çözmek üzere hakem görevlendirilir. Hakem aynı bir mahkeme hakimi gibi tarafları dinler, delilleri toplar ve Türk Kanunları’na göre mahkeme kararı kuvvetinde bir karar verir.”

İşlem Özeti

Fiyat:

349.00 ₺

İçerik:

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis culpa natus nemo, libero quia quaerat ipsam officia exercitationem earum accusamus.