ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ADIMLARI

Boşanma eşler arasındaki evlilik ilişkisini bitiren bir hukuki işlemdir. Türk Hukuku’nda kamu düzeninin korunması amacıyla eşlerin evlilik ilişkilerini anlaşmalı olarak dahi bitirirlerken düzenlenmesi zorunlu olan bazı hususlar bulunmaktadır. Eğer usulüne uygun olmayan bir boşanma protokolü düzenler ve mahkemeden boşanma talep ederseniz anlaşmalı boşanma davanızın reddi ile karşılaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davanız reddi ile kaybedeceğiniz süre ve mahkeme masrafları dışında, yollarınızı ayıracağınız eşinizle aranızdaki hukuki sınırı ayrıntılı olarak çizmeniz de her iki tarafın faydasına olacaktır. Soru cevap kurgumuzu kullanarak kendi durumunuza uygun bir boşanma protokolü düzenleyebilirsiniz.

Dilekçenin oluşturulması için 53 soru bulunmaktadır. Bunların eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplanmasını öneriyoruz.

Evlilik tarihinizi seçiniz.

(?-Türk Medeni Kanunu madde 166/2 gereğince 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma yapılamaz. Yine de boşanmak istiyorsanız çağrı merkezinden destek alınız)

1 yıldan az süreli

Davayı açacak olan eşin ad, soyad ve cinsiyet bilgilerini giriniz

(?- Anlaşmalı boşanmada hangi eşin dava açtığının bir önemi yoktur. Eğer taraflar boşanmak istiyorsa erkek veya kadın eşlerden biri anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve dilekçenin ekine ekleyeceği taraflarca imzalanmış boşanma protokolü ile mahkemeye başvurması yeterlidir. Dava açmak veya kendisine dava açılması özel veya kamu olsun iş hayatınızı, devlet memurluğunuzu veya herhangi başka bir sosyal durumunuzu değiştirmeyecektir. Sorularınız için canlı destek hattını arayabilirsiniz)

Diğer eşin ad, soyad ve cinsiyet bilgilerini giriniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyen eşlerin 18 yaşından küçük ortak çocuğu var mı?

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyen eşlerin 18 yaşından küçük ortak çocuk sayısı nedir?

18 yaşından küçük çocukların adı, soyadı ve doğrum tarihi bilgilerini giriniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyen eşlerin her ne kadar 18 yaşından büyük olsa da engelli/kısıtlı ortak çocuğu var mı?

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyen eşlerin her ne kadar 18 yaşından büyük olsa da engelli/kısıtlı ortak çocuk sayısı nedir?

18 yaşından büyük engelli/kısıtlı çocukların adı, soyadı ve doğrum tarihi bilgilerini giriniz.

Çocukların velayetleri eşler arasında nasıl düzenlenecek doldurunuz.

(Örneğin; “Erkek eş ortak çocuklardan Ahmet Yılmaz’ın, kadın eş ortak çocuklardan Fatma Yılmaz’ın velayetini alacaktır)

Eşler çocuklarının velayet haklarını diğer eşe bırakmış olsalar bile hala kendi çocuklarını görme ve kişisel ilişkilerini devam ettirme hakları vardır. Erkek eş velayet hakkına sahip olmadığı ortak çocuğu hangi günler görecektir?

(?- Mahkeme sizden net olarak belirlenmiş tarihler istemektedir. Pratikte görüş günleriniz daha esnek veya belirsiz olacak olsa dahi siz protokolün bu bölümüne mahkemenin denetleyebileceği özel olarak belirlenmiş günler yazmalısınız. Örneğin “ İki haftada bir her Cuma saat 18.00’dan Pazar saat 09.00’a kadar” veya “Her ayın 1. ve 3. Cuma günleri akşam saat 18.30’dan Pazar sabah 10.30’a kadar”. Kendinize uygun tarihleri yazınız)

Eşler çocuklarının velayet haklarını diğer eşe bırakmış olsalar bile hala kendi çocuklarını görme ve kişisel ilişkilerini devam ettirme hakları vardır. Kadın eş velayet hakkına sahip olmadığı ortak çocuğu hangi günler görecektir?

(?- Mahkeme sizden net olarak belirlenmiş tarihler istemektedir. Pratikte görüş günleriniz daha esnek veya belirsiz olacak olsa dahi siz protokolün bu bölümüne mahkemenin denetleyebileceği özel olarak belirlenmiş günler yazmalısınız. Örneğin “ İki haftada bir her Cuma saat 18.00’dan Pazar saat 09.00’a kadar” veya “Her ayın 1. ve 3. Cuma günleri akşam saat 18.30’dan Pazar sabah 10.30’a kadar”. Kendinize uygun tarihleri yazınız)

Düzenli görüşmelerin haricinde tatil zamanları gibi daha uzun süreler ile ilgili de kişisel görüşme tarihleri belirleyebilirsiniz. Müşterek çocukların erkek eş ile bayram tatili, yaz tatili, sömestr tatili gibi zamanlardaki görüşme zaman aralıklarını net olarak belirtiniz

(?- Burada yapacağınız düzenlemeler protokolün zorunlu unsuru değildir. İsterseniz yazmadan geçebilirsiniz)

Düzenli görüşmelerin haricinde tatil zamanları gibi daha uzun süreler ile ilgili de kişisel görüşme tarihleri belirleyebilirsiniz. Müşterek çocukların kadın eş ile bayram tatili, yaz tatili, sömestr tatili gibi zamanlardaki görüşme zaman aralıklarını net olarak belirtiniz

(?- Burada yapacağınız düzenlemeler protokolün zorunlu unsuru değildir. İsterseniz yazmadan geçebilirsiniz)

Boşanma nedeniyle tarafların birbirlerinden tazminat talepleri var mı?

(?- Tazminat talepleri eşlerin mallarını ayırmasından ve nafakadan farklıdır. Manevi tazminat evliliğin bitmesinde kusurlu olan eşin diğer eşe duygusal yıpranması nedeniyle ödediği tazminattır. Maddi tazminat evliliğin bitmesinde kusurlu olan eşin diğer eşin mevcut olan ya da muhtemel olan maddi çıkarlarının zarara uğraması nedeniyle ödemesi gereken tazminattır. Maddi zarara örnek olarak eşinin SGK’sından yararlanan eşin artık bu haktan yararlanamaması yahut eşinin gelirine güvenerek eğitimini bırakan tarafın üniversite mezunu olamaması nedeniyle boşanmadan sonra daha düşük ücretlerle çalışacak olması verilebilir. Nafaka ve malların bölüşümü ile ilgili bölüm bu bölümden sonra gelecektir)

Maddi tazminatın ödeme koşullarını düzenleyiniz

Manevi tazminatın ödeme koşullarını düzenleyiniz

Eşlerden birisinin nafaka talebi varsa seçiniz.

(?- Türk Medeni Kanunu’nda “yoksulluk nafakası” ve “iştirak nafakası” olarak iki tür nafaka düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası eşlerin birinin diğer eşe sırf boşanmaları nedeniyle ödediği nafaka türüdür. Bu nafakanın amacı boşanma nedeniyle maddi zorluğa düşecek eşin korunmasıdır. İştirak nafakasının amacı çocukların velayetini alan tarafın çocukların masrafları altında ezilmemesi, velayeti almayan eşin kendi çocuğuna hala maddi destek olması gerektiğidir. Bu bölümde yoksulluk nafakası düzenlenecektir)

Nafakanın aylık tutarını Türk Lirası cinsinden yazınız.

(?- Burada belirleyeceğiniz tutar eşlerin birbirlerine ödeyeceği yoksulluk nafakası içindir. Çocuklar için istenilecek nafaka tutarı bu bölümden sonra gelmektedir)

Nafaka her ayın kaçıncı günü ödenecektir.

(?- Nafaka ödememek suçtur. Bu nedenle nafaka tutarını, ödeme gününü ve süresini iyi düşününüz)

Adına nafaka yatırılacak eşin hesabının bulunduğu ve nafaka bedelinin ödeneceği bankanın adını yazın.

Nafakanın ödemesinin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) bilgilerini girin.

Adına nafaka ödemesi yapılacak eşin hesabının bulunduğu bankanın SWİFT (BIC) kodunu yazın. (Zorunlu değildir geçebilirsiniz)

Uluslararası bir para transferi yapılması söz konusu değil ise bu soruyu boş bırakarak devam edin

Nafakanın ne kadar süre boyunca ödeneceğini seçiniz.

Belirlediğiniz nafaka her yıl arttırılsın mı?

(?-Nafakayı her yıl arttırmak zorunda değilsiniz. Ancak çok düşük kalan nafaka tutarı için diğer eş nafaka arttırım davası açabilir, ek bilgi için çağrı merkezimiz ile görüşün)

Çocukların velayetini almayan eş velayeti alan diğer eşe nafaka ödeyecek mi?

(?- Bu bölümde çocukları için istenilecek olan nafaka düzenlenecektir. Bir önceki nafaka bölümünde eşlerin birbirlerine ödeyecekleri nafaka düzenlemelerini yaptınız)

Nafakanın her bir çocuk için aylık tutarını Türk Lirası cinsinden yazınız

(?- Belirteceğiniz nafaka bir çocuk başına olan nafaka miktarını ifade etmektedir)

Nafaka her ayın kaçıncı günü ödenecektir.

(?- Nafaka ödememek suçtur. Bu nedenle nafaka tutarını, ödeme gününü ve süresini iyi düşününüz)

Çocuklar için ödenecek nafaka ile diğer eşe ödenecek yoksulluk nafakası aynı banka hesabına mı ödenecek?

(?- Önceki bölümde eşinize sırf boşanmanız nedeniyle ödeyeceğinizi belirttiğiniz nafaka ile çocukların masrafları için ödeyeceğiniz nafakayı birbiri ile karıştırmayınız)

Çocuklar için nafaka yatırılacak eşin hesabının bulunduğu ve nafaka bedelinin ödeneceği bankanın adını yazın.

(?- Çocuklar için ödenecek nafaka çocukların hesabına değil, onların velayetini alan eşin hesabına yatırılır)

Nafakanın ödemesinin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) bilgilerini girin.

Adına nafaka ödemesi yapılacak eşin hesabının bulunduğu bankanın SWİFT (BIC) kodunu yazın.

(Zorunlu değildir geçebilirsiniz)

Belirlediğiniz nafaka her yıl arttırılsın mı?

(?-Çocuklar için belirlenen nafaka çocuklar 18 yaşlarına gelene kadar diğer eşe ödenir bu hususa dikkat ederek düzenlemeleri doldurun. Nafakayı her yıl arttırmak zorunda değilsiniz. Ancak çok düşük kalan nafaka tutarı için diğer eş nafaka arttırım davası açabilir, ek bilgi için çağrı merkezimiz ile görüşün)

Eşlerin üzerlerine kayıtlı mallarını ve paralarını nasıl bölüşecekleri protokolde düzenlenmelidir. Eşler birbirinden mal ve para talebinde bulunmayacaklarsa bile bu hususu protokole yazmalıdır. Eşler mallarını ve paralarını nasıl paylaşacaklardır?

(?- Mahkemenin tek celsede anlaşmalı boşanma kararı alabilmesi için evliliğin bitmesi nedeniyle meydana gelecek mali durumun anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça düzenlenmiş olması gerekmektedir. Eğer eşlerin bankada parası, gayrimenkulü, aracı, şirket hissesi gibi malvarlıkları varsa evlilik bitiminde bu malların nasıl bölüşüldüğü açıkça yazılmalıdır. Mal bölüşümü dışında yazılması gereken diğer bir husus eşlerin birbirlerinden katılma alacağı talep edip etmedikleridir. Katılma alacağı nedir? Katılma alacağı eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde kendi kazandığı parayla edindiği mal veya kazanıp biriktirdiği paradan kaynaklı diğer eşe ödemesi gereken paradır. Örneğin erkek eş çalışıyor, kadın eş ev hanımı ve çalışmıyor olsun. Erkek eş kendi kazandığı maaş, serbest meslek geliri, ticari gelir, kira geliri, faiz geliri, şirketinden gelen kar payı, komisyon geliri ve benzeri sırf kendi çalışmasıyla kazandığı ve kadın eşin hiçbir katkısı olmayan parasıyla bir ev almış olsun. Evin piyasa değerinin 500.000-TL olduğunu varsayalım. Bu durumda çalışmayan ev hanımı kadın eşin, çalışan gelir elde eden erkek eşten yalnızca bu ev nedeniyle 250.000-TL katılma alacağı meydana gelecektir. Bir eşin evlilik birliği içerisinde edindiği malların yahut bankada biriktirdiği paraların toplam değeri bulunur ve ikiye bölünür, bulduğunuz bedel hiç çalışmayan eşin diğer eşten isteyebileceği katılma alacağı bedelidir. Web sitemizde kendi dokümanlarınızı hazırlamaktasınız şirketimizin hukuki danışmanlık vermediğini unutmayınız. Eğer protokol hazırlamak konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız bulunduğunuz bölgedeki bir avukatla görüşün veya ek bilgi için canlı destek hattını arayın)

Katılma alacağının tek seferde peşin mi, taksit taksit mi yoksa bir kısmı peşin bir kısmı taksit mi ödeneceğini seçiniz.

Bölüşülecek olan malların listesini oluşturunuz.

(?- Örneğin 123 Ada 123 Pafta 123 Parsel numaralı daire, 34 ABC 345 plakalı araç, 123 Ada 123 Pafta 123 Parsel numaralı arsa)

Bölüşülecek mallardan erkek eş üzerinde bırakılacak olan malları yazınız.

Bölüşülecek mallardan kadın eş üzerinde bırakılacak olan malları yazınız.

Eşlerin birbirlerinden ziynet talebi bulunmakta mı?

(?- Ziynet düğünde takılan altın, para veya mücevheratı nedeniyle eşlerin birbirlerinden isteyebileceği altın, para veya mücevheratı ifade etmektedir)

Ziynet eşyalarının listesini oluşturunuz ve eşler arasında nasıl bölüştürüleceğini yazınız.

Ziynet eşyaları nedeniyle kadın eş erkek eşten para talep etmekte midir?

Ziynet nedeniyle para alacağı tek seferde peşin mi, taksit taksit mi yoksa bir kısmı peşin bir kısmı taksit mi ödeneceğini seçiniz.

Eşlerden biri boşanma gerçekleştikten sonra ailecek oturulan konutta oturmaya devam edecek mi?

Ailecek oturduğunuz evin adresini yazınız.

Ailecek oturulan evin eşyalarını nasıl paylaşacaksınız?

(?- Zorunlu değil, geçebilirsiniz. Özel olarak istediğiniz bir eşya varsa doldurun. Örneğin “Aile konutunda bulunan LG marka televizyonu ve Lenovo laptopu erkek eş alacaktır” veya “Aile konutunda bulunan Arçelik buzdolabını kadın eş alacaktır”)

Kadın eş boşandıktan sonra eski eşinin soyadını kullanmaya devam edecek mi?

(?- Kadınlar evlenirken erkeğin soyadını almaktadır. Bu soyadını kullanmakta bir menfaati varsa boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilecektir. Örneğin boşanan kadının bir doktor olduğunu ve kliniğini eşinin soyadıyla açtığı durumda eski eşinin soyadını kullanmakta kadının menfaati bulunmaktadır. Ek bilgi için canlı destek hattını arayınız)

Tarafların evlilik süresinde birlikte edindikleri ve hala ödenmekte olan herhangi bir borç var ise, bu borcu hangi tarafın ödeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılacak mı?

Borcun konusu nedir?

(?- Burada ailecek oturulan ev için çekilen kredi gibi hususları düzenleyebilirsiniz)

Borcun toplam tutarı nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolünü imza tarihinde kalan borç ne kadardır?

Kalan borç nasıl ödenecektir seçiniz.

Kalan borcun nasıl ödeneceğini ayrıntılı olarak yazınız.

Protokolünüz hazır. Anlaşmalı boşanma protokolüne eklemek istediğiniz ancak size sorulmayan bir husus var ise yazınız.

(?- Örneğin “Fatma Yılmaz boşandıktan sonra başka bir evlilik yapmadığı müddetçe Ali Yılmaz’ın Pendik/İstanbul’daki evinde oturma hakkına sahip olacaktır” gibi düzenlemeleri burada protokolünüze ekleyebilirsiniz)

Protokol ve dilekçenin gönderileceği mail adresini ve telefon numaranızı yazınız

İşlem Özeti

Fiyat:

349.00 ₺

İçerik:

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quis culpa natus nemo, libero quia quaerat ipsam officia exercitationem earum accusamus.